facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Kurs ADR początkowy, szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego, towarów niebezpiecznych wszystkich klas

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych różnych klas w przewozie drogowym oraz do zapobiegania i usuwania zagrożeń powstałych w związku z przewozami tych towarów.

  Warunki przyjęcia

  • ukończone 21 lata,
  • spełnione wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowymi o transporcie drogowym.

  Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Urząd Marszałkowski w ośrodku szkolenia. Po zdaniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.

  Organizacja zajęć

  • kurs obejmuje 22 godz. zajęć teoretycznych i 2 godz.ćwiczeń praktycznych (łącznie kurs trwa 3 dni),
  • zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz egzamin odbywają się w siedzibie MCKK w dni powszednie, w godzinach popołudniowych,
  • terminy rozpoczęcia najbliższych kursów: aktualnietrwa nabór.

  Zapewniamy

  Materiały dydaktyczne (książkę, zeszyt, długopis), odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe oraz catering (kawa, herbata, ciastka).

  Program szkolenia obejmuje:

  • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
  • Główne rodzaje zagrożeń podczas przewozu towarów niebezpiecznych.
  • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów.
  • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń.
  • Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej.
  • Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej.
  • Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
  • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów.
  • Zakaz ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych.
  • Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych.
  • Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej.
  • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego.
  • Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie.
  • Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń.
  • Ochrona towarów niebezpiecznych.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Zawodowych, zawodowe@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 2 lub 887 380 061 (do 064)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone