facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wyrobów zawierających azbest

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest zapoznanie uczestnika szkolenia z:

  • zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie pyłu azbestu,
  • metodami likwidacji lub ograniczenia zagrożeń,
  • przepisami i zasadami BHP w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania prac z wyrobami zawierającymi azbest.

  Warunki przyjęcia

  Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnianych przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów
  i materiałów zawierających azbest.
  Przyjmujemy zarówno osoby prywatne jak i zgłaszane przez pracodawcę.

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP.

  Organizacja zajęć

  Szkolenie trwa 8 godz. dydaktycznych (1 dzień).
  Terminy szkoleń zgodnie z ustaleniami ze zleceniodawcą.

  Zapewniamy

  Materiały dydaktyczne (książkę, zeszyt, długopis), odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe oraz catering (kawa, herbata, ciastka).

  Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia

  • regulacje prawne dotyczące bhp przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem,
  • identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest,
  • zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonawczymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest,
  • sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
  • zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Zawodowych, bhp@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 2 lub 887 380 061 (do 064)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone