facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

  Opis szkolenia

  Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z obowiązującym wzorem MEN.

  Organizacja zajęć

  Szkolenie obejmuje 8 godz. dydaktycznych.

  Terminy rozpoczęcia najbliższych szkoleń zgodnie z harmonogramem lub na wniosek zleceniodawcy zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami.

  Zapewniamy

  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik, materiały dydaktyczne, a także niezbędne materiały piśmiennicze. Zajęcia realizowane są z użyciem profesjonalnego sprzętu medycznego (np. AED, fantomy, szyny Kramera, kołnierze Schantza itp.). Kurs jest prowadzony przez specjalistów – praktyków: ratownika medycznego lub górniczego.

  Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu

  • ogólne zasady postępowania w związku z wypadkiem,
  • sposób użycia środków do udzielania pierwszej pomocy,
  • obsługa defibrylatora medycznego (AED),
  • zachowanie w sytuacji zagrożenia.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Zawodowych, bhp@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 2 lub 887 380 061 (do 064)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone