facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz działanie w sytuacji zagrożenia

  Opis szkolenia

  Celem warsztatów jest nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacze otrzymują świadectwo zgodne
  z obowiązującym wzorem MEN.

  Organizacja zajęć

  Szkolenie obejmuje 24 godziny dydaktyczne w tym: 8 godzin samokształcenia (realizowanego przed rozpoczęciem zajęć w oparciu o materiały dostarczone przez organizatora szkolenia) oraz 16 godzin warsztatów realizowanych w salach szkoleniowych MCKK.

  W ramach warsztatów uczestnicy ćwiczą umiejętność udzielania pierwszej pomocy, zachowania się w sytuacji stresu i zagrożenia oraz działania zespołowego przy prowadzeniu i organizowaniu akcji ratunkowej. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, metodami aktywnymi z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu ratunkowego.

  Uwieńczeniem warsztatów jest udział w symulacji akcji ratunkowej.

  Zapewniamy

  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik, materiały dydaktyczne (handout) a także niezbędne materiały piśmiennicze. Zajęcia realizowane są z użyciem profesjonalnego sprzętu medycznego renomowanych firm (np. AED, deski ortopedyczne i stabilizujące, fantomy, szyny Kramera, kołnierze Schantza itp.) oraz rekwizytów (np. sztuczne rany, kaski ochronne, kamizelki, szelki odblaskowe). Kurs jest prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów – praktyków: ratownika medycznego, psychologa oraz specjalistę pracy zespołowej.

  Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu

  • zasad postępowania w związku z wypadkiem,
  • używania środków do udzielania pierwszej pomocy,
  • obsługi defibrylatora medycznego (AED),
  • prowadzenia akcji ratowniczej,
  • psychologicznych uwarunkowań zachowania w sytuacji zagrożenia,
  • pracy zespołowej w sytuacji zagrożenia.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Menadżerskich, kursy@mckk.com.pl,
  tel. 76 749 89 11 lub 724 555 552 lub 887 380 069


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone