facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służb bhp i osób wykonujących zadania tej służby

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest aktualizacja, uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • przepisów i zasad bhp związanych z wykonywaną pracą,
  • analizy i oceny ryzyka zawodowego,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

  Warunki przyjęcia

  Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.
  Przyjmujemy zarówno osoby prywatne jak i zgłoszone przez pracodawcę.

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP.

  Program szkolenia został zatwierdzony przez OUG we Wrocławiu. Cena szkolenia jest uzależniona od ilości uczestników szkolenia.

  Organizacja zajęć

  Szkolenie obejmuje 32 godz. dydaktycznych.
  Terminy rozpoczęcia najbliższych szkoleń zgodnie z harmonogramem lub na wniosek zleceniodawcy zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami.

  Zapewniamy

  Materiały dydaktyczne (książkę, zeszyt, długopis), odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe oraz catering (kawa, herbata, ciastka).

  Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu

  • wybranych regulacji prawnych dotyczących bhp,
  • metod identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
  • analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  • zasad kształtowania warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy,
  • zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Zawodowych, bhp@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 2 lub 887 380 061 (do 064)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone