facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Kurs gazowego spawania blach

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych IS-P-BW-1-311 wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17.

  Warunki przyjęcia:

  • ukończona szkoła podstawowa lub zawodowa,
  • ukończone 18 lat,
  • posiadanie zdolności do wykonywania zawodu spawacza potwierdzone świadectwem lekarskim.

  Po ukończeniu szkolenia i zadaniu egzaminu przed Egzaminatorem z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uczestnik szkolenia otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg obowiązującego wzoru MEN,
  • wpis do Książki Spawacza,
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (certyfikat).

  Organizacja zajęć:

  • kurs obejmuje 127 godz. zajęć, w tym 31 godz. zajęć teoretycznych oraz 96 godz. zajęć praktycznych,
  • zajęcia odbywają się codziennie w dni powszednie, zazwyczaj w godzinach popołudniowych i trwają około 3 tygodni,
  • kurs rozpoczyna się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem sierpnia),
  • terminy rozpoczęcia najbliższych kursów zgodnie z harmonogramem.

  Zapewniamy

  Materiały dydaktyczne oraz zeszyt i długopis dla każdego słuchacza, komfortowe sale szkoleniowe, naukę praktyczną na odpowiednio wyposażonych stanowiskach spawalniczych w Regionalnym Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Program szkolenia obejmuje m.in. następującą tematykę

  • bezpieczeństwo prac przy wykonywaniu robót spawalniczych,
  • wprowadzanie do zagadnień wytwarzania stali,
  • materiały dodatkowe do spawania,
  • budowa urządzeń do spawania gazowego,
  • zajęcia praktyczne.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Zawodowych, spawalnicze@mckk.com.pl,
  tel. 76-846-18-00, wew. 124, 125


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone