facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z Grup: I (E1/D1), II (E2/D2) lub III (E3/D3)

  Opis szkolenia

  Celem seminarium jest przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia elektroenergetyczne z Grup: I (E1/D1), II (E2/D2) lub III (E3/D3).

  Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne.

  Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują świadectwo wg obowiązującego wzoru MEN. Ponadto po przeprowadzeniu egzaminu kwalifikacyjnego wydawane jest świadectwo kwalifikacyjne.

  Organizacja zajęć:

  • seminarium obejmuje 8 godz. zajęć teoretycznych (1 dzień),
  • zajęcia odbywają się w siedzibie MCKK w dni powszednie, w godzinach popołudniowych,
  • terminy rozpoczęcia - zgodnie z harmonogramem.

  Zapewniamy

  Materiały dydaktyczne oraz zeszyt i długopis dla każdego słuchacza.

  Program szkolenia obejmuje repetytorium z zakresu

  • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych lub energetycznych,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • ochrony przeciwporażeniowej,
  • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych lub energetycznych.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Zawodowych, zawodowe@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 2 lub 887 380 061 (do 064)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone