facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Specjalistyczne przeszkolenie dla osób przewidzianych do zatrudnienia na stanowisku górnika w ruchu podziemnych zakładów górniczych KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

  Opis szkolenia

  Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania prac na stanowisku górnika w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

  Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

  • posiadają stwierdzone kwalifikacje zawodowe w specjalności górnik eksploatacji podziemnej.

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu teoretycznego słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu (zgodnie ze wzorem MEN).

  Organizacja zajęć

  Kurs trwa 136 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 17 dni (w tym 80 godzin szkolenia praktycznego, realizowanego w oddziałach kopalń). Zajęcia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku, zgodnie z ustalonym i przekazanym na początku kursu harmonogramem. Po zakończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin praktyczny (w oddziałach kopalń) oraz teoretyczny (w MCKK) w formie ustnej lub pisemnej.

  Zapewniamy

  Każdy słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe, a także notatnik i długopis. Cena kursu obejmuje koszt egzaminu.

  Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu

  • Zagadnień prawnych dotyczących stanowisk w górnictwie podziemnym.
  • Charakterystyki złoża rudy miedzi LGOM, produkcji i wzbogacania oraz procesów hutniczych.
  • Robót udostępniających i przygotowawczych oraz zagrożeń wodnych.
  • Systemów eksploatacji złoża rud miedzi.
  • Obudowy wyrobisk, likwidacji wybranej przestrzeni oraz zagrożeń tąpaniami, zawałami i obwałami.
  • Urabiania skał.
  • Klimatyzacji i wentylacji wyrobisk oraz zagrożeń pożarowych i gazowych.
  • Transportu w kopalniach rud miedzi oraz zagrożeń energomechaniczne.
  • Zagrożeń w podziemnym górnictwie rud powodujących choroby zawodowe.
  • Wypadkowości w górnictwie, pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Operatorskich, gornicze@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 3 lub 603 185 683 lub 887 380 065 (do 066)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone