facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Podstawowy kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania w ruchu podziemnych zakładów górniczych

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji oraz przygotowanie do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku górnika strzałowego w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

  Warunki przyjęcia:

  • ukończone 24 lata,
  • wykształcenie co najmniej zawodowe,
  • 5 lat pracy pod ziemią w ruchu podziemnych zakładów górniczych, w tym 2 lata pracy w charakterze górnika w oddziale, w którym są wykonywane roboty strzałowe,
  • dobry stan zdrowia.

  Kurs kończy się egzaminem, po którym słuchacze otrzymują świadectwo wg obowiązującego wzoru MEN.

  Organizacja zajęć:

  • kurs obejmuje 128 godz. (16 dni) zajęć teoretycznych, 40 godzin (5 dni) zajęć praktycznych realizowanych
   w miejscu pracy uczestnika szkolenia oraz egzamin (1 dzień),
  • zajęcia teoretyczne oraz egzamin odbywają się w siedzibie MCKK w dni powszednie, w godzinach popołudniowych,
  • terminy rozpoczęcia najbliższych kursów zgodnie z harmonogramem.

  Zapewniamy

  Materiały dydaktyczne oraz zeszyt i długopis dla każdego słuchacza, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

  Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu

  • przepisów dotyczących techniki strzelniczej, gospodarki środkami strzałowymi oraz zasad BHP przy robotach strzałowych,
  • techniki strzelniczej i wykorzystania materiałów wybuchowych, środków inicjujących, sprzętu strzałowego,
  • organizacji składów MW i gospodarki środkami strzałowymi,
  • wykonywania robót strzałowych w warunkach szczególnego zagrożenia.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Zawodowych, zawodowe@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 2 lub 887 380 061 (do 064)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone