facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Konserwacja, obsługa i naprawa stałych instalacji gaśniczych w samojezdnych maszynach górniczych

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest opanowanie przez uczestników kursu wiadomości z zakresu warunków stosowania, budowy
  i zasad działania układów gaśniczych oraz bezpiecznej pracy związanej z naprawą, obsługą i konserwacją układów gaśniczych.

  Warunki przyjęcia

  Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które posiadają:

  • wykształcenie - minimum zawodowe w zawodach technicznych (wskazane mechaniczne ze znajomością podstaw elektrotechniki i elektryczne),
  • co najmniej rok praktyki przy obsłudze i naprawach samojezdnych maszyn górniczych.

  Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu (zgodne ze wzorem MEN).

  Organizacja zajęć

  Kurs trwa 3 dni (24 godziny; po 8 godzin lekcyjnych dziennie) zajęcia realizowane są w kolejne dni powszednie w godzinach dopołudniowych lub popołudniowych zgodnie z ustalonym i przekazanym na początku kursu harmonogramem. Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym.

  Zapewniamy

  Każdy słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe, a także zeszyt i długopis. Cena szkolenia obejmuje koszt egzaminu.

  Program szkolenia obejmuje m.in. następujące tematy

  • zasada działania i budowa stałych instalacji gaśniczych,
  • obsługa techniczna i konserwacja,
  • diagnozowanie i wykrywanie usterek układów gaśniczych na podstawie obserwacji i pomiarów,
  • umiejętność posługiwania się przyrządami kontrolno – pomiarowymi,
  • zagrożenia na stanowisku pracy, ich identyfikacja i ocena ryzyka, prewencja.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Operatorskich, gornicze@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 3 lub 887 380 065 (do 066)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone