facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Operator koparek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.

  Warunki przyjęcia

  Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają wykształcenie minimum gimnazjalne (podstawowe - 8 klas),
  • posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparki.

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego słuchacz otrzymuje:

  • świadectwo o uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu na uprawnienia operatorskie
   (zgodne z Dz.U. Nr 118, poz. 1263),
  • książeczkę operatora maszyny (zgodną z Dz.U. Nr 118, poz. 1263),
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

  Organizacja zajęć

  Kurs obejmuje 208 godzin szkolenia (28 dni po 8 godzin lekcyjnych dziennie):

  • szkolenie teoretyczne – 120 godzin,
  • szkolenie praktyczne - 88 godzin z egzaminem.

  Zajęcia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych lub popołudniowych zgodnie z ustalonym i przekazanym na początku kursu harmonogramem. Egzamin może być przeprowadzony również w dniu wolnym od pracy tzn. w sobotę.

  Zapewniamy

  Każdy słuchacz otrzymuje podręcznik "Operator maszyn do robót ziemnych", notatnik i długopis. Cena szkolenia obejmuje także koszt egzaminu.

  Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

  • budowa, obsługa, technologia i użytkowanie koparki jednonaczyniowej,
  • dokumentacja techniczna,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • zajęcia praktyczne na koparce jednonaczyniowej.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Operatorskich, gornicze@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 3 lub 887 380 065 (do 066)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone