facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Nowoczesny magazynier

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie pracy magazyniera oraz prawidłowej eksploatacji wózka jezdniowego.

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują świadectwo zgodne z obowiązującym wzorem MEN.

  Warunki przyjęcia:

  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają wykształcenie minimum gimnazjalne (podstawowe - 8 klas),
  • posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód magazyniera/kierowcy wózka jezdniowego,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu.

  Organizacja zajęć

  Kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych, w tym 20 godzin realizowanych w pracowni komputerowej. W ramach zajęć gwarantujemy każdemu słuchaczowi samodzielne stanowisko pracy. Zajęcia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych lub popołudniowych zgodnie z ustalonym i przekazanym na początku kursu harmonogramem.

  Zapewniamy

  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje obowiązujący handout i materiały piśmiennicze. W ramach zajęć komputerowych gwarantujemy każdemu słuchaczowi samodzielne stanowisko komputerowe z pełnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu.

  Program szkolenia obejmuje m.in.

  • dokumentację organizacji magazynu,
  • organizację gospodarki magazynowej,
  • obsługę programu komputerowego „Subiekt”,
  • eksploatację wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną obsługę i wymianę butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia (zgodnie z programem nauczania – "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" - Mysłowice 482/V/2001).

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Menadżerskich, kursy@mckk.com.pl,
  tel. 724 555 552 lub 887 380 069


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone