facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Malarz - tynkarz

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu malarz-tynkarz.

  Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód malarz tynkarz.

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacze otrzymują świadectwo zgodne
  z obowiązującym wzorem MEN.

  Organizacja zajęć

  Kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych i jest realizowany w okresie ok. 4–5 miesięcy. Zajęcia odbywają się
  w dni powszednie, 2-3 razy w tygodniu.

  Zapewniamy

  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik, materiały dydaktyczne a także niezbędne materiały piśmiennicze. Słuchaczom gwarantujemy także odzież roboczą oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  Program szkolenia obejmuje m.in.

  • szkolenie BHP i instruktaż stanowiskowy,
  • obmiar robót malarskich,
  • procesy technologiczne w robotach malarskich,
  • narzędzia i sprzęt malarski,
  • przygotowanie podłoża,
  • wykonanie powłok malarskich.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Menadżerskich, kursy@mckk.com.pl,
  tel. 76 749 89 11 lub 724 555 552 lub 887 380 069


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone