facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest umożliwienie uzyskania przez pracodawców i pracowników uprawnień pedagogicznych instruktora praktycznej nauki zawodu.

  Na kurs zapraszamy osoby zainteresowane prowadzeniem praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia. Szkolenie umożliwia zdobycie wymaganej od instruktorów nauki zawodu wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki.
  Kurs jest organizowany i prowadzony zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.

  Warunki przyjęcia:

  Zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi uczestnicy kursu proszeni są o przygotowanie i przedłożenie w dniu rozpoczęcia kursu w MCKK stosownych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje zawodowe.

  Wymogiem określonym § 10 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. uczestnik kursu powinien posiadać:

  1) co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

  2) uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie powinni posiadać:

  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują świadectwo zgodne z obowiązującym wzorem MEN.

  Organizacja zajęć

  Kurs obejmuje 80 godzin dydaktycznych. Szkolenie realizowane jest w okresie 6-8 tygodni. Zajęcia zazwyczaj odbywają się w dni weekendowe, 2 zjazdy w miesiącu.

  Zapewniamy

  Kurs jest prowadzony przez zespół doświadczonych dydaktyków, pedagogów i psychologów.
  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik, materiały szkoleniowe (handout) oraz materiały piśmiennicze.

  Program szkolenia obejmuje m.in.

  • wybrane zagadnienia z pedagogiki,
  • podstawy psychologii,
  • dydaktykę ogólną,
  • dydaktykę szczegółową,
  • praktykę metodyczna.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Menadżerskich, kursy@mckk.com.pl,
  tel. 724 555 552 lub 887 380 069


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone