facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Operator urządzeń podsadzki hydraulicznej

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowej i bezpiecznej obsługi urządzeń podsadzki hydraulicznej.

  Warunki przyjęcia

  Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które posiadają:

  • wykształcenie co najmniej zawodowe,
  • staż pracy: 12 miesięcy pracy w oddziałach wykonujących podsadzkę hydrauliczną i są aktualnie zatrudnieni w oddziale kopalnianym,
  • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony wynikami badań lekarskich i psychologicznych,
  • ukończyły 21 lat,

  Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje stosowne zaświadczenie (zgodnie ze wzorem MEN).

  Organizacja zajęć

  Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kurs trwa 5 dni, w tym 2 dni (16 godzin) zajęć teoretycznych i 3 dni zajęć praktycznych realizowanych w macierzystym zakładzie pracy.

  Zapewniamy

  Każdy słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zeszyt i długopis. Cena kursu obejmuje także koszt egzaminów (praktycznego i teoretycznego).

  Program szkolenia obejmuje wiadomości z zakresu

  • obiektów i urządzeń podsadzki hydraulicznej, oraz stosowanych materiałów podsadzkowych w kopalniach rud miedzi,
  • technologii podsadzania i zagrożeń w robotach przygotowawczych, w czasie podsadzania i po zakończeniu podsadzania,
  • podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktyki w zakresie ograniczenia zagrożeń,
  • obowiązków osób zatrudnionych przy podsadzce hydraulicznej.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Operatorskich, gornicze@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 3 lub 887 380 065 (do 066)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone