facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Operator pojazdów i samojezdnych maszyn pomocniczych: pojazdów do przewozu osób; pojazdów do przewozu materiałów wybuchowych; pojazdów do przewozu materiałów, elementów maszyn i urządzeń; maszyn i pojazdów specjalistycznych do wykonywania montażu, demontażu i remontów maszyn; urządzeń i instalacji, w ruchu podziemnych zakładów górniczych

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku operatora pojazdów do przewozu oraz pojazdów specjalistycznych w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

  Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

  • ukończyły 21 lat,
  • mają wykształcenie minimum zawodowe,
  • posiadają prawo jazdy przynajmniej kategorii "B".

  Warunki przyjęcia są podyktowane wymogami dla osób wykonujących czynności operatora.

  Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu (zgodne ze wzorem MEN).

  Organizacja zajęć

  Kurs trwa 12 dni (96 godziny lekcyjne). Zajęcia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych lub popołudniowych zgodnie z ustalonym i przekazanym na początku kursu harmonogramem. Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym.

  Zapewniamy

  Każdy słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe a także zeszyt i długopis oraz regulamin ruchu maszyn górniczych. Cena szkolenia obejmuje także koszt egzaminu.

  Program szkolenia obejmuje wiadomości z zakresu

  • rodzaju, przeznaczenia i budowy samojezdnych maszyn specjalistycznych i transportowych,
  • obsługi technicznej wykonywanej przez operatora zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia własnego i współpracowników.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Operatorskich, gornicze@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 3 lub 887 380 065 (do 066)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone