facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt
  LOGA

  Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie realizuje projekt "Nowe umiejętności zawodowe szansą na poprawę sytuacji mieszkańców LGOM na rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

  Projekt realizowany w ramach działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.


  CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 298 837,50 zł.

  WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 268 953,74 zł.
  Celem głównym projektu jest zdobycie umiejętności zawodowych z zakresu:

  • kwalifikacji B.1 "Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych” wraz z uprawnieniami operatora maszyn budowlanych,
  • kwalifikacji M.20 "Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi" wraz z uprawnieniami spawalniczymi,

  przez 120 osób o niskich kwalifikacjach – kobiet i mężczyzn, w tym w wieku 50+ z terenu Legnicko–Głogowskiego Okręgu Miedziowego.


  Planowane efekty to zdanie egzaminu zewnętrznego i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabycie uprawnień operatora koparki, koparkoładowarki lub ładowarki wydanego przez Instytut mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz spawalniczych wydawanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w zależności od wybranego profilu kształcenia beneficjenta.


  Zapraszamy osoby z okręgu LGOM zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji do udziału w oferowanych kursach umiejętności zawodowych z uprawnieniami:

  • operatora koparki,
  • operatora ładowarki,
  • operatora koparkoładowarki,
  • uprawnienia spawacza metodą elektrodą otuloną (MMA/111),
  • uprawnienia spawacza metodą MAG (135).

  Okres realizacji całego projektu: 01.02.2017 r. do 30.11.2018 r.


  Adresaci projektu:

  • Kobiety i mężczyźni z wykształceniem nie wyższym, niż średnie.
  • Preferowane osoby w wieku 50+.
  • Preferowane osoby z terenów wiejskich.


  Rekrutacja:

  • Przyjmowanie zgłoszeń osobiście w punkcie rekrutacyjnym lub pocztą.
  • Weryfikacja kwalifikowalności uczestników pod kątem kryteriów.
  • Dodatkowe punkty: +20 dla kobiet, +10 bezrobotni i nieaktywni zawodowo, +10 z obszarów wiejskich, +10 dla osób z niepełnosprawnościami , które nie wykluczają podjęcie kształcenia w wymienionych obszarach.
  • W przypadku tej samej ilości punktów rekrutacyjnych decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Badania lekarskie kandydatów u lekarza medycyny pracy – zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora.

  Regulamin uczestnictwa dostępny w biurze projektu.


  Zapewniamy:

  • Zajęcia z wykwalifikowana kadrą dydaktyczną praktyków i teoretyków.
  • Materiały szkoleniowe: książka, notatnik, długopis.
  • Catering.
  • Egzaminy certyfikujące w instytucjach wydających uprawnienia.


  Obszary kształcenia:

  1. ZDOBYCIE UPRAWNIEŃ OPERATORA III KLASY KOPARKOŁADOWAREK.

  20 uczestników, 2 grupy po 10 osób.

  28 dni zajęć kursowych.
  Cena od uczestnika 280,96 zł.

  Terminy kursów:


  Egzamin przed komisją IMBiGS, uprawnienia operatora koparkoładowarki potwierdzone wpisem w książce operatora maszyn roboczych.


  2. ZDOBYCIE UPRAWNIEŃ OPERATORA III KLASY ŁADOWAREK.

  20 uczestników, 2 grupy po 10 osób.

  28 dni zajęć kursowych.
  Cena od uczestnika 280,96 zł.

  Terminy kursów:


  Termin dodatkowy:


  Egzamin przed komisją IMBiGS, uprawnienia operatora ładowarki potwierdzone wpisem w książce operatora maszyn roboczych.

  3. ZDOBYCIE UPRAWNIEŃ OPERATORA III KLASY KOPAREK.

  20 uczestników, 2 grupy po 10 osób.

  28 dni zajęć kursowych.
  Cena od uczestnika 280,96 zł.

  Terminy kursów:


  Egzamin przed komisją IMBiGS, uprawnienia operatora koparki potwierdzone wpisem w książce operatora maszyn roboczych.


  4. ZDOBYCIE KWALIFIKACJI SPAWACZA ELEKTRODAMI OTULONYMI METODĄ MMA (spoiny pachwinowe).

  30 osób, 3 grupy po 10 osób.

  23 dni zajęć kursowych.
  Cena od uczestnika: 214,81 zł.

  Terminy kursów:


  Egzamin kwalifikacyjny – Instytut spawalnictwa w Gliwicach.


  5. ZDOBYCIE KWALIFIKACJI SPAWACZA ELEKTRODAMI OTULONYMI METODĄ MAG (spoiny pachwinowe)

  30 osób, 3 grupy po 10 osób.

  22 dni zajęć kursowych.
  Cena od uczestnika 219,41 zł.

  Terminy kursów:


  Egzamin kwalifikacyjny – Instytut spawalnictwa w Gliwicach.


  Szczegółowe informacje w Biurze projektu:

  Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, p. 3
  tel. 665 444 472
  e-mail: szkoly@mckk.com.pl


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone