facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Kurs specjalistyczny rewidentów urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa.

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie uczestników do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania prac na stanowisku rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

  Warunki przyjęcia:

  • ukończone 21 lat,
  • 12 miesięcy pracy pod ziemią w ruchu podziemnych zakładów górniczych pod nadzorem upoważnionego rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa,
  • wykształcenie zawodowe, średnie ogólne lub techniczne.

  Kurs kończy się egzaminem, po którym słuchacze otrzymują świadectwo wg obowiązującego wzoru MEN.

  Organizacja zajęć:

  • kurs obejmuje 40 godz. (5 dni) zajęć teoretycznych oraz 24 godz. (3 dni) zajęć praktycznych realizowanych w miejscu pracy uczestnika szkolenia,
  • zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie MCKK w dni powszednie, w godzinach popołudniowych,
  • terminy rozpoczęcia najbliższych kursów zgodnie z harmonogramem.

  Zapewniamy

  Materiały dydaktyczne oraz zeszyt i długopis dla każdego słuchacza, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

  Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu

  • prawa geologicznego i górniczego, specjalistycznego zabezpieczenia pożarowego w podziemnych zakładach górniczych,
  • przepisów bhp przy urządzeniach elektrycznych, przepisów dotyczących maszyn i urządzeń elektrycznych,
  • budowy, przeznaczenia oraz zasilania systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania,
  • rewizji systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania,
  • systemów wizualizacji i wspomagania pracy dyspozytorni oraz innych systemów sterowania,
  • zagrożeń w ruchu podziemnych zakładów górniczych, akcji ratowniczych, oceny ryzyka zawodowego, pierwszej pomocy przedlekarskiej.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Zawodowych, zawodowe@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 2 lub 887 380 061 (do 064)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone