facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Kurs specjalistyczny dla osób przewidzianych do zatrudnienia w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych KGHM Polska Miedź. S.A. W zakresie: Techniki strzałowej; Podsadzania wyrobisk górniczych; Zagrożenia tąpaniami; Przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego
  i radiacyjnego oraz wyrzutami gazów i skał

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk w kierownictwie lub dozorze ruchu podziemnych zakładów górniczych, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej, zagrożeń tąpaniami, przewietrzania i zwalczania zagrożeń oraz podsadzania wyrobisk górniczych

  Warunki przyjęcia

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą zatrudnione w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych
  i ich zakres czynności będzie obejmował sprawy:

  • techniki strzałowej,
  • zagrożenia tąpaniami,
  • przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego, pożarowego, metanowego i radiacyjnego oraz wyrzutami gazów i skał,
  • podsadzania wyrobisk górniczych.

  Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu teoretycznego słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu (zgodne ze wzorem MEN).

  Organizacja zajęć

  Kurs trwa 5 dni (40 godzin; po 8 godzin lekcyjnych dziennie). Zajęcia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych lub popołudniowych zgodnie z ustalonym i przekazanym na początku kursu harmonogramem.

  Zapewniamy

  Każdy słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe, zeszyt i długopis. Cena szkolenia obejmuje koszt egzaminu.

  Program szkolenia obejmuje wiadomości z zakresu:

  • przepisów prawnych oraz norm i instrukcji,
  • zasad organizacji pracy i stosowanych rozwiązań technologicznych,
  • zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • czynników ryzyka zawodowego i zapobiegania tym czynnikom,

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Operatorskich, gornicze@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 3 lub 887 380 065 (do 066)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone