facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Kurs specjalistyczny dla nowo zatrudnianych osób kierownictwa
  i dozoru ruchu w kopalniach rud miedzi w zakresie transportu kolejami podziemnymi i przewozu linowego

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie merytoryczne pracowników do objęcia stanowisk kierownictwa i dozoru ruchu w przewozie kopalnianym szynowym w kopalniach rud miedzi .

  Warunki przyjęcia:

  • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe,
  • są zatrudnione lub przewidziane do zatrudnienia na stanowiskach kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy transportu poziomego.

  Kurs kończy się egzaminem, po którym słuchacze otrzymują świadectwo wg obowiązującego wzoru MEN.

  Organizacja zajęć:

  • kurs wraz z egzaminem obejmuje 40 godz. dydaktycznych (5 dni),
  • zajęcia odbywają się w siedzibie MCKK w dni powszednie, w godzinach popołudniowych.

  Zapewniamy

  Materiały dydaktyczne oraz zeszyt i długopis dla każdego słuchacza, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

  Program szkolenia obejmuje m.in.

  • regulacje prawne w zakresie transportu podziemnego,
  • zasady organizacji ruchu kolejowego pod ziemią,
  • obowiązki osób dozoru w zakresie transportu podziemnego,
  • zagrożenia związane z poziomym transportem podziemnym.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Zawodowych, zawodowe@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 2 lub 887 380 061 (do 064)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone