facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Specjalistyczny kurs dla nowo zatrudnianych osób kierownictwa i dozoru ruchu w kopalniach rud miedzi w zakresie: transportu samojezdnymi maszynami górniczymi

  Opis szkolenia

  Celem kursu szkolenia jest nabycie wiadomości niezbędnych dla nowo zatrudnionych osób kierownictwa
  i dozoru ruchu w zakresie transportu podziemnego samojezdnymi maszynami górniczymi w kopalniach rud miedzi.

  Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

  • posiadają kwalifikacje zawodowe wymagane od osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji na stanowiska kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska.

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu teoretycznego słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu (zgodnie ze wzorem MEN).

  Organizacja zajęć

  Kurs trwa 4 dni (32 godziny; po 8 godzin lekcyjnych dziennie), zajęcia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych zgodnie z ustalonym i przekazanym na początku kursu harmonogramem. Egzamin, w formie testu sprawdzającego, odbywa się po zakończeniu kursu.

  Zapewniamy

  Każdy słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe, a także notatnik i długopis. Cena kursu obejmuje koszt egzaminu.

  Program szkolenia obejmuje wiadomości z zakresu

  • rodzajów, typów i zastosowania samojezdnych maszyn górniczych,
  • rodzajów transportu kopalnianego i jego organizacji,
  • regulaminów transportu oraz dokumentacji układów transportowych,
  • obowiązujących przepisów i zasad BHP w zakresie organizacji ruchu SMG oraz w obsłudze w/w maszyn,
  • zagrożeń występujących w transporcie SMG.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Operatorskich, gornicze@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 3 lub 887 380 065 (do 066)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone