facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Kurs przygotowujący do eksternistycznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej (811101)

   

  O egzaminie eksternistycznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

  Dla kogo będzie przeprowadzany egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie?
  Egzamin zawodowy będzie przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową lub średnią oraz co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

  Wymagane dokumenty oraz terminy

  Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (lub do MCKK, jeżeli osoba korzysta z kursu przygotowującego do eksternistycznego egzaminu zawodowego)


  Powyższe dokumenty składa się w terminach:

  • do dnia 30 stycznia - w OKE we Wrocławiu, jeśli zainteresowany ubiega się o przystąpienie do egzaminu w danym roku (w MCKK – odpowiednio do 20 stycznia)
  • do dnia 30 września – w OKE we Wrocławiu, jeśli zainteresowany ubiega się o przystąpienie do egzaminu w roku następnym (w MCKK odpowiednio do 20 września)

  Termin przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie

  Egzamin zawodowy będzie przeprowadzany w terminie ogłoszonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na stronie internetowej OKE we Wrocławiu, nie później, niż na 5 miesięcy przed ustaloną z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, datą rozpoczęcia egzaminu. Zwyczajowo, są to sesje egzaminacyjne: styczeń-luty i maj-lipiec danego roku.

  Wymagania egzaminacyjne i struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, która obowiązuje od dnia 1 września 2012 r.

  Egzamin będzie formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

  Egzamin zawodowy będzie składał się z części pisemnej i części praktycznej.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkół dla Dorosłych, szkoly@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 4 lub 665 444 472 lub 887 380 068


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone