facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy II (E2/D2)

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne z grupy II (E2/D2).

  Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne.

  Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują świadectwo wg obowiązującego wzoru MEN. Ponadto po kursie przeprowadzany jest egzamin kwalifikacyjny, po którym wydawane jest świadectwo kwalifikacyjne.

  Organizacja zajęć:

  • kurs obejmuje 32 godz. zajęć teoretycznych w tym egzamin (4 dni szkoleniowe),
  • zajęcia odbywają się w siedzibie MCKK w dni powszednie, w godzinach popołudniowych,
  • terminy rozpoczęcia najbliższych kursów zgodnie z harmonogramem.

  Zapewniamy

  Materiały dydaktyczne oraz zeszyt i długopis dla każdego słuchacza, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

  Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu

  • budowy i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • prawa energetycznego,
  • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Zawodowych, zawodowe@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 2 lub 887 380 061 (do 064)


  Wnioski kwalifikacyjne - SEP

  W ramach przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych współpracujemy z Komisją Kwalifikacyjną
  Nr 654/123/02/15 działającą przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków w Lubinie.
  Wnioski egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.spe.lubin.pl


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone