facebook
NAPIS

Wpisz szukany kurs:

Rezultaty dla: Array

  • O Nas
  • Poligon
  • Spawalnia
  • Poligrafia
  • Psychologia
  • Druki
  • Harmonogram
  • Kontakt
  Projekt

  Obsługa wózków jezdniowych i bezpieczna wymiana butli gazowych

  Opis szkolenia

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wozków jezdniowych oraz bezpiecznej wymiany butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.

  Warunki przyjęcia:

  Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego słuchacz otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

  Słuchacz może także po zaliczeniu kursu dodatkowo zdawać egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego.

  Organizacja zajęć

  Kurs obejmuje 72 godziny (9 dni po 8 godzin lekcyjnych dziennie) szkolenia:

  • szkolenie teoretyczne – 48 godzin,
  • szkolenie praktyczne – 24 godzin z egzaminem.

  Zajęcia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych lub popołudniowych zgodnie z ustalonym i przekazanym na początku kursu harmonogramem.

  Zapewniamy

  Każdy słuchacz otrzymuje podręcznik "Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych", notatnik, długopis. Cena szkolenia obejmuje także koszt egzaminu.

  Program szkolenia obejmuje następującą tematykę

  • budowa i typy wózków,
  • czynności przed, w czasie i po pracy wózkami jezdniowymi,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy, ładunkoznawstwo,
  • wiadomości o urzędzie dozoru technicznego, wymiana butli gazowych,
  • zajęcia praktyczne na wózkach jezdniowych.

  Szczegółowe informacje i zapisy

  Dział Szkoleń Operatorskich, gornicze@mckk.com.pl,
  tel. 76 846 18 00, wew. 3 lub 887 380 065 (do 066)


  Najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Regionalne Centrum Szkoleń Spawalniczych.

  Szkoły dla Dorosłych z najdłuższą tradycją w mieście i najlepszymi opiniami Absolwentów!

  Naszą pasją są języki, dlatego staramy się, aby każdy nasz kurs był niepowtarzalny.

  Gwarancja wysokiej jakości usług oraz konkurencyjnych cen!

  Konto bankowe:
  BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W LUBINIE
  UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 45A
  46 1600 1462 0008 0332 1824 0001

  Spółka zarejestrowana pod nr KRS 0000129561 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN.
  NIP: 692-000-17-80

  © 2014 MCKK - wszelkie prawa zastrzeżone